HỆ THỐNG TRAO ĐỔI HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG TRONG VÒNG 5S 24/7

Đối tác

Chào mừng bạn đến với chương trình đối tác với RIMITI

Để tham gia đối tác bạn cần:

- Login vào rimiti.com

- Lấy link giới thiệu khách hàng

- Đặt link vào website, blog của bạn hoặc gủi cho bạn bè trong các group như facebook

- Bạn sẽ nhận được hoa hồng giới thiệu khi khách hàng của bạn giao dịch trên site RIMITI

- Số tiền nhận được tùy thuộc vào lợi nhuận chúng nhận được từ đơn hàng.