HAPPY NEW YEAR - NĂM MỚI CHÚC QUÝ KHÁCH AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

Cách tính phí

CÁCH TÍNH FEE GIAO DỊCH.

Khi bạn bán WMZ, PM, BTCE và nhận VNĐ từ site chúng tôi thì Fee chuyển WMZ, PM, BTCE người bán chịu, và số tiền nhận được sẽ trừ đi các phí chuyển khoản của ngân hàng, cụ thể như sau:

Fee chuyển WMZ: 0%

Fee chuyển VCB: 3300 VNĐ

Thí dụ: Bạn bán 100 WMZ với rate 22,500 và nhận VCB thì bạn sẽ nhận được 22500 x 100 - 3300 = 2,250,000 - 3300 = 2,246,700

Khi bạn mua WMZ ,sau khi chuyển khoản VNĐ và nhận tiền WMZ, PM, BTCE từ site của chúng tôi, các bạn sẽ chịu Fee chuyển VNĐ và nhận được đầy đủ số tiền cần mua, Fee chuyển WMZ, PM, BTCE chúng tôi chịu.

Thí dụ: Bạn mua 100 WMZ với rate 22,500 thì bạn chuyển vào tài khoản chúng tôi 2,250,000 (phí bank người chuyển chịu) và nhận đúng 100 WMZ vào tài khoản của bạn.