HỆ THỐNG TRAO ĐỔI HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG TRONG VÒNG 5S 24/7

Chiết khấu

Mỗi khi đăng nhập tài khoản trên RIMITI.COM, hệ thống sẽ tự động tính Chiết Khấu dựa trên số lượng đã giao dịch trên hệ thống tới 20% lợi nhuận


CÁCH TÍNH % CHIẾT KHẤU CỦA HỆ THỐNG!

Mọi khách hàng đều được hưởng Chiết Khấu chỉ cần đăng ký là thành viên.
Hệ thống tính % Chiết Khấu dựa trên sự chênh lệch giữa GỬI & NHẬN
Chỉ cần đăng ký thành viên bạn sẽ được hưởng ngay Chiết Khấu ở mức LV0 - 2%
Level Chiết Khấu sẽ tăng lên dựa trên tổng số lượng giao dịch GỬI & NHẬN


BẢNG HẠN MỨC VÀ CHIẾT KHẤU
Level Tống giao dịch Chiết khấu
Level 0 $0->$2,000 2%
Level 1 $2,000->$5,000 5%
Level 2 $5,000->$10,000 7%
Level 3 $10,000->$30,000 10%
Level 4 $30,000->$50,000 15%
Level 5 Trên $50000 20%

Thông thường chiết khấu 20% thì bạn sẽ nhận được 0.2% chiết khấu số tiền giao dịch. tùy thời điểm giao dịch. chiết khấu có thể tăng hoặc giảm