HỆ THỐNG TRAO ĐỔI HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG TRONG VÒNG 5S 24/7

Chiết khấu

Mỗi khi đăng nhập tài khoản trên RIMITI.COM, hệ thống sẽ tự động tính Chiết Khấu dựa trên số lượng đã giao dịch trên hệ thống tới 20% lợi nhuận


CÁCH TÍNH % CHIẾT KHẤU CỦA HỆ THỐNG!

Mọi khách hàng đều được hưởng Chiết Khấu chỉ cần đăng ký là thành viên.
Hệ thống tính % Chiết Khấu dựa trên sự chênh lệch giữa GỬI & NHẬN
Chỉ cần đăng ký thành viên bạn sẽ được hưởng ngay Chiết Khấu ở mức LV0 - 2%
Level Chiết Khấu sẽ tăng lên dựa trên tổng số lượng giao dịch GỬI & NHẬN


BẢNG HẠN MỨC VÀ CHIẾT KHẤU
Level Tống giao dịch Chiết khấu
Level 0 $0->$2,000 2%
Level 1 $2,000->$5,000 5%
Level 2 $5,000->$10,000 7%
Level 3 $10,000->$30,000 10%
Level 4 $30,000->$50,000 15%
Level 5 Trên $50000 20%

Thông thường chiết khấu 20% thì bạn sẽ nhận được 0.2% chiết khấu số tiền giao dịch. tùy thời điểm giao dịch. chiết khấu có thể tăng hoặc giảm

Số Dư Chúng Tôi Còn:
Bán Bitcoin  Bitcoin0.0502
Bán Usdt Trc20  Usdt Trc2010000.00
Bán Usdt Bep20  Usdt Bep202825.67
Bán Ethereum  Ethereum0.33
Bán Perfect Money  Perfect Money6789.42
Bán Bnb  Bnb0.97
Bán Tron  Tron743.01
Perfect money merchant
U6868385